Historisk rapport med vitnesbyrd

Carlos Beristain viser frem sannhetskommisjonens rapport med mer enn 1800 vitnesbyrd fra eksilcolombianere.

Gjennom den colombianske sannhetskommisjonen har krigsofre i eksil i Norge og 21 andre land bidratt med sine historier i håp om at det kan bringe landet videre på veien mot fred. Fredag 21. oktober ble rapporten lansert i Oslo.

Rapporten «The Truths of Exils – Colombia outside of Colombia» presenterer en felles fortelling om krigen, og kommer med klare anbefalinger om hvordan man kan oppnå varig fred i et land preget av konflikt i over 50 år. Mer enn 1800 krigsofre har gitt sine vitnesbyrd, av disse er 29 bosatt i Norge. De fleste har måtte flykte fra hjemlandet på grunn av drapstrusler for sitt politiske engasjement.

– For første gang i historien omfatter en rapport fra en sannhetskommisjon også stemmene til mennesker i eksil.

reidun rydland, prosjektleder i caritas norge
Carlos Beristain er tidligere kommissær i sannhetskommisjonen, med ansvar for arbeidet med eksilcolombianere. Her viser han frem den historiske rapporten med mer enn 1800 vitnesbyrd.
Carlos Beristain er tidligere kommissær i sannhetskommisjone, med ansvar for arbeidet med eksilcolombianere. Her viser han frem den historiske rapporten med mer enn 1800 vitnesbyrd. (Foto: Caritas Norge)

Viktige anbefalinger

Ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger, har mer enn 500 000 colombianere lagt ut på flukt. Men Sannhetskommisjonens analyser viser at det trolig er snakk om mer enn én million mennesker, og at der er et behov for å sammenstille tall fra ulike aktører for å skjønne det virkelige omfanget.

– Med sine anbefalinger er rapporten et viktig dokument å følge, både for norsk myndigheter som er garantist for etterlevelse av fredsavtalen. Og ikke minst for Gustavo Petro, som ble innsatt som president i august, og hans regjering.

reidun rydland, prosjektleder i caritas norge
Reidun Rydland, prosjektleder i Caritas Norge, og Carlos Beristain, tidligere kommissær i sannhetskommisjonen, med ansvar for eksilcolombianere
Reidun Rydland, prosjektleder i Caritas Norge, og Carlos Beristain, tidligere kommissær i sannhetskommisjonen, med ansvar for eksilcolombianere. (Foto: Caritas Norge)

Sannhetskommisjonen er et resultat av fredsavtalen som ble inngått mellom geriljaen FARC og den colombianske staten i 2016. Formålet har vært å lytte til de ulike stemmene fra konflikten, fremover alt ofrene, for å skape en felles fortelling om hva som har skjedd.

– Arbeidet startet i 2018 og har resultert i rapporten som lanseres i dag og i en digital plattform med materiell fra hele prosessen.

reidun rydland, prosjektleder i caritas norge