Bidrar i kampen mot avskoging

Regnskog

Klimaendringer og avskoging ble diskutert i møter mellom folk og politikere i den lokale valgkampen i ett av Colombias fattigste områder – Caquetá.

Det var ikke tilfeldig at møtene ble gjennomført her. Caquetá, i den sørlige delen av landet, er hardest rammet av avskoging og den væpnede konflikten som har pågått i flere tiår. De ble gjennomført av Interreligious Initiative for Tropical Forests (IRI), Pan-Amazonian Network REPAM Colombia, Caritas Colombia og Caritas Norge, med støtte fra Norad og den norske ambassaden.

Representanter fra Caritas følger med på politikerdebatt i den lokale valgkampen i Colombia
Representanter fra Caritas, Sigrid Nagoda i midten, følger med på politikerdebatt i den lokale valgkampen i Colombia. (Foto: Caritas Colombia)

Små fremskritt

Ifølge landets miljødepartement ble det i løpet av 2022 hugget 123 517 hektar skog i Colombia. Det er en reduksjon på 29 prosent fra året før. Dette er et fremskritt, men fortsatt en lang vei å gå for å nå det nasjonale målet om å redusere avskogingen til 100 000 hektar årlig innen 2025. På samme tid forsøker regjeringen å inngå fredsforhandlinger med flere væpnede grupper som får stadig mer kontroll i disse områdene.

– Målet med møtene var å diskutere, analysere og lytte til forslagene fra kandidatene som er på valg, samt ta imot innspill fra lokalbefolkningen i Amazonas. Mer enn hundre personer, inkludert urfolk og småskalabønder, deltok og delte sine bekymringer.

Sigrid nagoda, stedlig representant for caritas norge

Bærekraftige løsninger

Fokuset var på å gjenopprette og beskytte Amazonas’ økosystem, støtte klimatilpasnings- og utviklingsprosesser og forsvare rettighetene til lokalbefolkningen som bor der. En av dem er Yolanda Pinia, som deltar aktivt i våre prosjekter i regionen og sa dette om møtene:

– Det er bra at slike arenaer finnes, slik at lokale politikere både får bedre forståelse for avskogingsproblematikken og kan bidra til å finne bærekraftige løsninger.

Yolanda pinia
Lokal valgkamp i Colombia
Lokalpolitikerne måtte signere et dokument med forpliktelser. (Foto: Caritas Colombia)

Politikerne må forplikte seg

Hvert møte avsluttes med at politikerne må signering et offentlig dokument der de forplikter seg til å avsette tekniske, menneskelige og økonomiske ressurser til bevaring, restaurering og beskyttelse av Amazonas, dersom de blir valgt. Videre forplikter de seg til å utvikle strategier og programmer som fremmer bærekraftig utvikling og reduserer avskoging.

– Sammen med våre partnere i Colombia støtter vi lokalbefolkningenes kamp og engasjement for redusert avskoging, samtidig som vi jobber for bærekraftig utvikling. Det gjør vi i tett dialog med kirkens nettverk, både på lokalt og nasjonalt nivå – for å sikre at utviklingsarbeidet går hånd i hånd med fredsprosessen.

Sigrid Nagoda