Bezpłatne doradztwo
i pomoc prawna

Oferujemy bezpłatne porady i pomoc prawną od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-16.

Pomoc prawna

Osoby odwiedzające centrum informacyjne mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa. Centrum zasobów zatrudnia również prawników, którzy mogą udzielić informacji na temat praw i obowiązków w Norwegii oraz zapewnić pomoc prawną.

Mamy również dedykowaną usługę doradztwa ukraińskiego, z którą można się skontaktować pod numerem WhatsApp +47 314 02 300.

Pomoc prawna

Oferujemy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa imigracyjnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych sprawach o dużym znaczeniu socjalnym. Priorytetowo traktujemy sprawy dotyczące wykorzystywania na rynku pracy.

Pomagamy głównie osobom przebywającym w Norwegii. Priorytetowo traktujemy osoby o niskich dochodach i majątku, które nie otrzymują pomocy prawnej w ramach innych programów.

Zespół pomocy prawnej w Caritas
Zespół pomocy prawnej na stronie Caritas może pomóc w różnych przypadkach.

W jakich przypadkach możemy pomóc:

Skontaktuj się z nami

To pole służy do celów walidacji i powinno pozostać niezmienione.